فرض کن مِـهر ماه است..

" هوالعزیز "

فرض کن مِـهر ماه است! با آنکه هیچ مهری نیست..،با آنکه شروع پاییز است،و من از تو یه چیز میخواهم،تو فقط امیدت را با تمام بی مهری ها از دست نده!مردم کاری ندارند که بی مهری دیده ای یا چگونه ای،اگر میخواهی به آنچه میخواهی برسی نا امید نشو! انتقامت را ازین جهان بگیر!

  "من گاهى به سفرى بیرون از خودم مى روم و به دستهاى سرخ و صورت عصبانى خودم نگاه مى کنم و به مردى فکر مى کنم که راه رو خیلى اشتباه رفته!!!"

 

در زندگی اتان چه چیزی مهم است!؟

عشق؟ کار؟ سـ-کــ-س؟ هنر؟ گاهی خوب است فکر کنیم برای چه و که زنده ایم..آیا چیزهایی که میخواهیم بدست بیاوریم رو بدست آوردیم؟چقدر به آن نزدیک شده ایم..، گاهی حس میکنی توی جاده ی زندگی از اتوبوس پیاده شدی که پشت خاک ها بش...ی و وقتی برمیگردی اتوبوس حرکت کرده است..، اما این بارتغییر بده هر چیزی رو که نمیخواهی، به کل اتوبوس ب...و حرکت کن..،تو قرار است برسی و بدست اوری! ، اگر هم نخواستی هیچوقت به جاده نزن! حتی همان اتوبوس جاده ای هم هزینه دارد!

 

ﻫﻤﻪ ﻭﺑﻼﮒ ﻧﻮﻳﺴﺎ ﺁﺩﻣﺎﻱ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺘﻦ
ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻣﺎﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﻻﻗﻞ ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺳﻌﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺑﻼﮒ ﺑﻨﻮﻳﺴﻦ!

"سرجوخه"

 

"ازخطخطیــ-هایـ-هولهــولکی من"

زبـالـه ها را جمع کردم

خـاطراتـت در کثــیف تـرین روزهای سال هم زیبــاست..

اگر این سیـاهی مُـشَـمبا مرا خفـه نکــند

دوریـت مـی تـواند مـرا به زبـاله دان تـاریخ اضافه کند..!

91-11-5

 

لطفا خیال کن که شهریور است را مطالعه کنید..

/ 0 نظر / 22 بازدید