آدم بـرفـی کـنار شـومیـنه

مــرگ لـحظـه ایـسـت بـعـد از درد / درد نقـطـه ایــست بــی پـایـان..

آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست