" هوالشکور "

خیال کن که شهریور است، هیچ اتفاقی نمی افتد وقتی در گرم ترین ماه سال هم همه چیز سرد است..آنقدر سرد که هیچ خورشیدی گرمش نخواهد کرد و هیچ آسمانی آرامَش..

اسکاتی(استیوارت): جای خاصی میری؟
مارلین(کیم نواک): نه خیال داشتم پرسه بزنم.
اسکاتی: منم میخواستم پرسه بزنم. حیف نیست دو نفر که می خوان پرسه بزنن تنهایی پرسه بزنن؟
مارلین: آدمای تنها فقط پرسه میزنن. دو نفر که با هم باشن حتما" یه جایی میرن.
سرگیجه
آلفرد هیچکاک، 1958

 

برای این پست فقط یک مطلب میگذارم، بنظرم اونقدر خوب هست که ارزش یک بار خواندن را داشته باشد..،و از خواندن آن پشیمان نشوید!!

چگونه تبدیل به یک ترول آزار دهنده و منفور نگردیم!!

چگونه تبدیل به یک ترول آزار دهنده و منفور نگردیم!!

 

 

 

لطفا فکر کن که مرداد است.. راهم مطالعه کنید..